STRONA DOMOWA DUSZPASTERSTWO HISTORIA PARAFII KONTAKT
Strona domowa Zwiastun Wniebowziętej Historia Parafii Aktualności Duszpasterstwo Rada Parafialna Biblioteka parafialna Izba Pamięci Relikwie w parafii Ochrona dzieci i młodzieży Kontakt

Grupy parafialne

Diakonia Lit. i Organiści Gr. Modlitewna św. O. Pio Grupa Misyjna III Zakon Św. Franciszka Róże Różańcowe Zespół charytatywny Ministranci Dzieci Maryi Schola dziecięca Szafarze Oaza Bliższe przyg. do małżeństwa

TEMATYKA ZAJĘĆ Z MŁODZIEŻĄ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NA TEMAT "BLIŻSZE PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA"
Zajęcia odbywają się od roku szkolnym 2005/2006

przy PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
w Studzionce.

L.P. TEMAT Podręcznik: "DROGI I ŚCIEŻKI POWOŁANIA" wyd. WAM w Krakowie Podręcznik: "PRZYGOTOWANIE BLIŻSZE DO MAŁŻEŃSTWA" Wyd. Księgarnia św. Jacka w Katowicach
1
Inauguracja spotkań: Msza św., omówienie organizacji spotkań.
2
Jestem darem dla siebie i innych. "Abyście byli jedno" - rola wspólnoty w życiu człowieka.
 
1. Człowiek istotą społeczną.
1. Zajęcia integracyjne. Omówienie teczek.
2. Poznaję siebie lepiej, bym mądrzej kochał siebie.
3. Moje mocne i słabe strony - akceptuję siebie takim, jakim stworzył mnie bóg.
4. Nie ustaję w pracy nad sobą - mogę siebie zmienić, gdy tego chcę.
3
Jestem darem dla siebie i innych. "Abyście byli jedno" - rola wspólnoty w życiu człowieka. 1. Twoje miejsce we wspólnocie.
2. Rodzina wspólnotą domowego
Kościoła.
3. Chrystus przemienia wspólnotę.
4. Słuchacze Słowa Bożego.
5. Wspólnota parafialna.
1. Uczymy się właściwej komunikacji, by prawdziwie się poznać.
2. Przyjaźń - lekarstwo na samotność.
3. Asertywność - Ewangelijne " TAK, TAK - NIE, NIE".
4. Przebaczenie - szansa rozwoju.
4
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. "Będziesz miłował" - rola więzi w konstytuowaniu wspólnoty. 1. Poszukiwany/Poszukiwana.
2. Uczucia: pomoc czy przeszkoda?
3. Pomniki miłości.
1. Przyjąć, nie niszczyć, rozwijać.
2. Kobiecość - męskość.
3. Płciowość i jej znaczenie w życiu człowieka.
4. Seksualność w kontekście miłości.
5
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. "Będziesz miłował" - rola więzi w konstytuowaniu wspólnoty. 1. Dom na skale.
2. Jezus przemienia relacje
z Bogiem i ludźmi.
1. Naturalne planowanie rodziny
a antykoncepcja.
2. Cud poczęcia.
6
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. "Będziesz miłował" - rola więzi w konstytuowaniu wspólnoty. 1. Co w miłości może ciało?
1. Uczymy się rozpoznawania
płodności.
7
Dar miłości w rękach ludzi. "Bądźcie doskonałymi" - wzrost dojrzałości chrześcijańskiej. 1. Spotkanie z Jezusem Chrystusem.
2.Chrystus pochyla się nad człowiekiem.
3. Spowiedź "tajemnicą spotkania".
4. Chrystus utwierdza dobrą decyzję człowieka.
5. Chrystus uczy dojrzałej wiary.
1. Miłość - jej istota i źródło.
2. Miłość promieniująca z krzyża.
3. Czynniki niszczące miłość. 4. Dorastanie do miłości -
psychologiczne uwarunkowania.
9
Dar miłości w rękach ludzi. “Ślubuję Ci miłość” - wspólnota małżonków w Chrystusie. 1. Razem - ale jak?
2. Od zaręczyn do ślubu.
3. Powołanie.
1. Poraniona miłość może być uzdrowiona.
2. Nasze randki najwspanialsze na
świecie.
3. Jak uczyć się czułości.
4. Jak poddać ciało duchowi?.
Problem czystości w życiu
chrześcijanina.
10
Dar miłości w rękach ludzi. "Ślubuję Ci miłość" - wspólnota małżonków w Chrystusie. 1. Protokół przedślubny.
2. Słowo Boże w liturgii
sakramentu małżeństwa.
3. Przymierze małżeńskie.
1. Ślubuję ci.
11
Rodzina. "Ślubuję Ci miłość" - wspólnota małżonków w Chrystusie.   Test, ankieta. 1. Dobra żona, dobry mąż. 1. Dobry ojciec.
2. Rodzina kościołem domowym.
3. Bóg w życiu rodziny.
4. Rola tradycji i jej przekazywanie
w rodzinie katolickiej.
5. Zagrożenia rodziny.
6. Zagrożenia współczesnej rodziny
- konflikty.
7. Choroba alkoholowa w rodzinie.
8. Wolontariat w rodzinie rodzin.
12
Zakończenie spotkań: Msza święta, rozdanie indeksów , agapa, omówienie wyników testu i ankiety.
 
Spotkania odbywają się co tydzień od lutego do maja.
Na każde spotkanie przeznacza się 90 - 120 minut.
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja mająca na celu: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont wieży zabytkowego Kościoła położonego w Studzionce" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
ul. Jedności 14, 43-245 Studzionka, tel.: 032/ 212 33 56